Vem står för kostnaden vid en begravning?

Många utgår från att dödsboet ska betala hela begravningskostnaden. Men det är inte hela bilden. Begravningsavgiften och försäkringar kan exempelvis bära en del.

Personer som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift på ca 0,22 % av lönen. En avgift som tas ut i likhet med kommunalskatten, dvs automatiskt vid löneutbetalning. En avgift som bekostar ett flertal delar i en enklare begravning.

Många är även med i Svenska kyrkan eller annat samfund. I detta fall står kyrkan för lokal, ceremonin, officiant och ibland även musiker. Eftersom det länge var obligatoriskt att vara med i Svenska kyrkan är många medlemmar utan att veta om det. Enklaste lösningen är att prata med den begravningsbyrå som har hand om begravningen varpå de kan hjälpa till att kontrollera eventuell kyrklig tillhörighet.

Liv- och begravningsförsäkring

En livförsäkring betalas ut när en människa avlider, förutsatt att det sker innan en viss ålder. Pengarna går direkt till dödsboet och är inte märkta för något speciellt. I teorin kan alltså pengarna gå till att betala räkningar eller skulder redan innan fakturan från de anhörigas begravningsbyrå kommer. Det finns alltså inte något krav på att pengarna måste gå till begravning – även om det är mycket vanligt. Försäkringen kan tecknas hos försäkringsbolag som säljer personförsäkringar.

En begravningsförsäkring är däremot knuten till just begravningskostnaden. Försäkringen kan tecknas hos en begravningsbyrå som är ansluten till försäkringslösningen. Det är alltså inte traditionella försäkringsbolag som säljer dessa även om det finns undantag.

Pengarna är i detta fall helt öronmärkta till begravningskostnaden och kan inte användas till annat. Det spelar alltså ingen roll om dödsboet har skulder eller annat som snabbt måste betalas. Pengarna är ändå vigda till begravningen.

Transport till bårhus ofta gratis

Även transport till bårhuset medför en kostnad. Det är vanligast att kommun alternativt landsting står för denna kostnad men det finns även regioner där en avgift uppstår för denna transport.

Dödsboet belastas

Generellt är det alltså dödsboet som betalar begravningen. Kostnaden för en begravningsbyrå i samband med dödsfall samt bouppteckning är prioriterade vilket innebär att dessa kostnader ska betalas före andra kostnader från dödsboet. Det enda som får betalas innan denna faktura är el, hyra och löpande kostnader som krävs för att inte ytterligare skulder ska uppstå.

Begravningshjälp via kommun

Finns det inte tillräckligt med medel i dödsboet kan de anhöriga söka om bistånd från kommunen. Begravningshjälp kan betalas ut för en enklare begravning. I detta fall betalar kommunen fakturan till anlitad begravningsbyrå. Någon utbetalning av pengar direkt till de anhöriga sker inte.