Kostnadsdrivarna i modulhus

Dagens byggnadsteknik bygger mycket på effektivt byggande, täta hus och förkapade volymelement som levereras i platta paket. Fasaden för ett modernt hus tar inte mer än en halv arbetsdag att sätta upp men samtidigt har inte husen blivit billigare att köpa bettingpartner för konsumenten. Här går vi igenom några av kostnadsdrivarna när man bygger modulhus.

Jämfört med gamla hus

Äldre hus tog längre tid att bygga men till viss del tog interiören kortare tid att montera. När man till exempel för en badrumsrenovering och badrummet är 30 eller 40 år gammalt är det nästan alltid en plastmatta som lagts på golvet. En matta går snabbare att lägga än ett kakel vilket kan vara en faktor som tar tid.

Golv

Bortsett från badrumsrenovering och är golv också något som förändrats en del. Förr kanske man la golvbräder eller linoleumgolv och numera lägger man både enstavsparkett och plattor i entrén. Om detaljerna tar tid kommer det givetvis driva kostnader.

Kök och badrum

Kök- och badrumsrenovering vet man kostar en hel del pengar och alla som valt kök i en nyproducerad villa vet att kostnaderna drar iväg så fort man börjar byta kakel, bänkskiva och skåpslucka. När man byggde hus förr i tiden valde kan kanske inte lika mycket detaljer i köket men givetvis gjorde man val och påverkade hur saker skulle se ut.

Den dolda kostnadsdrivaren

Något som driver kostnader som man sällan tänker på är att arbetskraften kostar mer nu än förut. Att bygga ett hus eller göra en badrumsrenovering kräver manuellt arbete när det kommer till badrumsrenovering göteborg. Materialet kan ha blivit billigare nu än förut men lönerna har gått upp. Eftersom de anställda snickarna vill ha mer pengar i fickan varje månad har kostnaden för arbetskraft ökat och det driver kostnader trots att byggtekniken effektiviserats.

Husen kunde varit än dyrare

Om vi inte hade utvecklat modulhus med volymelement som snabbt kan resas och andra sätt att bygga hus snabbt och effektivt hade priserna varit ännu högre idag. Att förvänta sig att husen ska bli billigare kräver att alla kostnaderna ligger på samma nivå eller lägre än tidigare. Inflation, konkurrens och kompetensbrist har alla drivit på lönenivåerna vilket får huspriserna att fortsätta stiga.

Slutligen

Även om interiören tar tid att sätta upp i ett hus är det inte själva materialet, kakel istället för plastmatta och liknande, som driver kostnaderna. En viktig faktor som drivit kostnaderna är löneökningarna, kraven på pensionsavsättningar, övertidsersättning och annat som är kopplat till de anställdas arbetstid.