Corona resulterade i live-sändningar av begravningar

Coronaviruset pressade fram olika digitala lösningar i samhället. Ett flertal företag fick snabbt lägga om sin verksamhet för att möta kravet på att inte flera människor skulle träffas på samma ställe. Inom begravningsbranschen innebar det live-sändningar av begravningar.

Begravningsceremonin är mycket viktig för de anhöriga som ett sista farväl. Många åker mycket långt för att få vara med på en begravning för en nära anhörig. En ceremoni som ofta har 50 – 80 personer samlade.

Men för att begränsa coronavirusets framfart rekommenderades det att större folksamlingar skulle undvikas och detta framförallt av äldre personer, dvs. de som främst går på begravningar. På grund av detta valde en begravningsbyrå att skapa en digital lösning med live-sändning. Något som sedan flera andra byråer och kedjor tog efter.

När Svt intervjuade en begravningsbyrå som började erbjuda denna lösning var de tydliga med att det inte skulle ses som en långvarig lösning. Tanken var inte att den digitala begravningen skulle ersätta den traditionella. Den skulle istället ses som ett komplement.

Skett tidigare men i privat regi

Live-sändningar av begravningar är egentligen inget nytt. Det finns flera exempel där live-streaming använts eller där filmer publicerats i efterhand på nätet så att anhöriga har kunnat titta. Detta har däremot skett på ett privat initiativ. Visserligen har självklart berörd begravningsbyrå göteborg tillfrågats men det handlar om att privatpersoner hittat egna lösningar utifrån ett enskilt behov.

När corona slog till ökade däremot behovet så mycket att flera byråer såg en stor efterfrågan på en färdig lösning. Detta både gällande filmning, streaming och säkerhet. När det kommer till live-streaming behöver hänsyn tas till den personliga integriteten och därmed måste det säkerställas att enbart inbjudna tar del av live-streamingen.

Mix i framtiden?

Genom att den digitala plattformen byggs upp och anhöriga får ta del av begravningen digitalt kan detta även bli något som implementeras i begravningar i framtiden. Kanske kan det innebära att det genomförs en klassisk begravning men att den begravningsbyrå som har hand om ceremonin även tillhandahåller en plattform för de som inte kan närvara. De kan istället finnas med digitalt via live-sändning.

De digitala plattformarna för videokonferens, live-streaming och liknande fick en extremt högre belastning under coronakrisen vilket även gjorde att nya lösningar växte fram. Det var inte enbart inom begravningsbranschen som de digitala nya lösningarna togs till vara. Även andra branscher tog ett tydligt steg ut i den digitala världen, som live spelande. Ett steg som förändrade många branscher.